Договір публічної оферти

Ця угода встановлюється між інтернет-магазином “ЕкоДАР”, далі іменованим “Продавець”, та користувачем ресурсів веб-сайту, далі згадуваним як “Замовник”. Документ слугує договором доручення щодо замовлення, купівлі та доставки товарів, окреслюючи ключові принципи оформлення замовлення, придбання та доставки продукції через веб-сайт https://eco-dar.com.ua/. Покупець, намагаючись придбати товар, погоджується з умовами презентованого тут договору купівлі-продажу (далі – Договір) за наступними критеріями.

1. Термінологія
1.1. “Оферта” представляє собою відкриту пропозицію Продавця, спрямовану до необмеженого кола людей, щоб вступити в договір купівлі-продажу на дистанції (далі – “Договір”) за умовами, зазначеними у цій Оферті.

1.2. “Замовлення” – це виявлений намір Замовника організувати покупку та доставку товару через інтернет-магазин.

2. Суть Договору
2.1. Інформація, викладена нижче, є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі (далі – Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців.

2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України, повне і беззастережне прийняття умов даної пропозиції (оферти) свідчить про укладання Договору купівлі-продажу товарів на умовах, викладених нижче.

2.3. Оформивши Замовлення, Покупець підтверджує свою згоду і безумовне прийняття умов цієї пропозиції (оферти).

2.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції), Покупець засвідчує, що:

  • Він детально ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції;
  • Він дає згоду на обробку його персональних даних відповідно до умов, вказаних у розділі про захист персональних даних. Ця згода діє протягом усього терміну дії Договору та після його завершення. Замовник також визнає, що він обізнаний про свої права згідно із Законом України “Про захист персональних даних”, про мету збору даних та про передачу своїх персональних даних Продавцю для можливості виконання умов цього Договору.

3. Ціни та Доставка Товару
3.1 Ціни на товари встановлені Продавцем і вказані на сайті https://eco-dar.com.ua/. Всі ціни вказані у гривнях.

3.2 Ціни можуть змінюватися Продавцем без попередження залежно від ринкової ситуації. Однак ціна на товар, вартість якого Покупець вже оплатив, не може бути змінена.

3.3 Вартість товару на сайті https://eco-dar.com.ua/ не включає витрати на доставку до Покупця. Вартість доставки сплачує Покупець згідно з тарифами служб доставки.

3.4 Покупець зобов’язується сплатити повну вартість товару, що вважається виконанням його зобов’язань перед Продавцем.

3.5 Розрахунки між Продавцем та Покупцем здійснюються відповідно до інформації, наданої на сайті https://eco-dar.com.ua/ у розділі “Оплата і Доставка”.

3.6 Право власності та ризики, пов’язані з випадковою втратою або пошкодженням товару, переходять до Покупця після його отримання.

4. Права та обов’язки сторін
4.1 Продавець зобов’язаний передати товар відповідно до умов Договору і замовлення Покупця, а також не розголошувати конфіденційну інформацію про Покупця.

4.2 Продавець має право змінювати умови Договору та ціни на товари, публікуючи ці зміни на сайті https://eco-dar.com.ua/.

4.3 Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору та цінами до його укладення та надати необхідну інформацію для доставки товару.

5. Повернення товару
5.1 Покупець може відмовитися від товару до його отримання, а після – згідно з законодавством України.

5.2 Повернення коштів за товар здійснюється протягом 30 днів за умови відповідності вимогам повернення товару.

5.3 Повернення товару відбувається за рахунок Покупця, без відшкодування витрат від Продавця.

5.4 Продавець розглядає скарги на товари згідно з законодавством України.

6. Відповідальність
6.1 Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань згідно з законодавством України.

6.2 Відповідальність сторін відсутня у випадку форс-мажорних обставин.

7. Конфіденційність та захист персональних даних
7.1 Покупець, надаючи свої дані на сайті https://eco-dar.com.ua/ для оформлення замовлення, згоден на їх обробку.

7.2 Продавець зобов’язується не розголошувати інформацію, отриману від Покупця.

7.3 Покупець несе відповідальність за актуальність своїх персональних даних.

8. Інші умови
8.1 Договір діє відповідно до законодавства України.

8.2 Всі спори між Покупцем та Продавцем вирішуються через переговори або судові органи.